Adózás

Adózás

Adók fajtái:

Az Európai Uniós tagállamok adórendszerei hasonlóak, de minden tagállamban különböző mértékű és fajtájú adónemekkel találkozunk. A közösségi jog szerint a tagállamoknak követnie kell az általános diszkriminációellenes szabályozást, mely szerint ugyan olyan adózási feltételekben kell részesülni az EU-s munkavállalónak is, mint az adott tagállam állampolgárainak. E szerint minden EU tagállam állampolgára minden –akár több, nem tagállambeli- jövedelme után az állandó lakhelyéül szolgáló tagállamban köteles fizetni. A kettős adózásról szóló egyezmények gondoskodnak arról, hogy csak egy helyen fizessen adót. Akik Német országban telepednek le, minden jövedelmük után Német országban fizetnek adót.

A következő forrásokból szerzett jövedelem adóztatható:
 • Mezőgazdaság és erdészet
 • Kereskedelem
 • Vállalkozások
 • Fizetett alkalmazottak
 • Tőkebefektetés
 • Bérleti díjak
 • Más jövedelemforrások

Együttes elbírálás

A Németországban élő házastársak adóját együttes jövedelmük alapján határozzák meg, hacsak nem kérik a külön elbírálást. A gyermekek jövedelme után fizetendő adót a szülők jövedelmétől függetlenül határozzák meg.

Személyi jövedelemadó

 

Németországban a fizetésből vonják le a személyi jövedelmadót és a társadalombiztosítási járulékot. A munkavállaló adókártyát ( Lohnsteuerkarte) kap a munka megkezdésekor. Annyi adókártyát kap a munkavállaló, ahány munkahelyen dolgozik. A munkáltató által a fizetésből levont személyi jövedelem adó összege, a munkaválló személyi jövedelem adójának előlegét képezi. A személyi jövedelem adó bevallását a következő év május 31-ig kell bevallani. Az Önfoglalkoztatóknak és más adózási formákba tartozóknak is adóbevallást kell készíteniük és adót kell fizetniük.

 

 

Németországban progresszív adórendszert vezettek be, ami azt jelenti, hogy akinek magasabb a jövedelme, magasabb adót is fizet. Ezen kívül figyelembe veszik a családi állapotot és más tényezőket is.

 

Adókategóriák
 • 1. kategória: egyedülálló, illetve elvált
 • 2. kategória: egyedülálló, illetve elvált legalább egy gyermekkel, aki a háztartásában lakik és aki után a munkavállaló gyermek után járó juttatásban részesül
 • 3. kategória: házas munkavállalók, illetve özvegyek (utóbbiak csak 1 évig a házastárs halála után)
 • 4. kategória: házas munkavállalók, akik mindketten rendelkeznek jövedelemmel
 • 5. kategória: házas munkavállalók, akik közül az egyik házastárs dolgozik, a másik pedig a 3. kategóriába tartozik
 • 6. kategória: több munkahelyen dolgozó munkavállalók, akik második illetve harmadik adókártyájukat használják

 • Összességében elmondható, hogy legrosszabbul az egyedülállók járnak, mivel azonos brutto jövedelem mellett kevesebb netto bért kapnak mint a házasságban elők. ( Ők több adó fizetésére kötelezettek.)

  Az adóbevallást a következő év május 31-ig kell leadni.

  Az alábbi oldalon lehet tájékozódni, hogy mennyi is az annyi.
  Az adatok 2007-esek, némi eltérés tehát tapasztalható ( de nem számottevő ).

  http://www.guckmal.de/nettolohnberechnung.htm

  Ez pedig egy teljesen aktuális oldal.
  Ki kell választani a Steuerklasse-t, beírni az összeget... és már mutatja is a netto bért.

  http://www.focus.de/finanzen/steuern/gehaltsplaner/brutto-netto-rechner-was-2012-vom-gehalt-uebrig-bleibt_aid_28104.html

 

A személyi jövedelemadó kiegészül az ún. szolidaritási adóval, amely a személyi jövedelemadó 5.5 %-át, és az egyházi adóval, amely a jövedelem 8-9%-át teszi ki. A fizetésből levont személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékok mértéke a munkavállaló bruttó fizetésétől és családi állapotától függ. A teljes levonások a fizetés kb. 35%-át teszik ki.

 

Éves jövedelem (euró)

Szja-kulcs

0 - 7 664

0%

7 665 - 12 739

15 - 24%

12 740 - 52 151

24 - 42%

52 151 felett

42%

 

 

 

 

 

 


ÁFA
Az általános forgalmi adó (Mehrwertsteuer) kétféle lehet Németországban: 16 és 7 %-os. Alacsonyabb áfával terhelik többek között az élelmiszereket, ujságokat, könyveket és színházjegyeket. A többi árú és szolgáltatás ára mellé 16 %-ot számolnak fel (pl. AUTÓKÖLCSÖNZÉSkor vagy étteremben). Ezt az összeget a legtöbb számlán külön tüntetik fel.Társasági adó
A társasági adót a tőketársaságok (pl. kft) adóköteles jövedelmére vetítik ki, mértéke 19%. A tőketársaság bevételének megadóztatása a tagok nyereség-kifizetésének csak a felét kell leadózni.

További adónemek
 - ingatlanadó (Évente kell fizetni a föld-, illetve ingatlantulajdonosoknak a föld, illetve az ingatlan méretétől függően. Az adó mértéke területenként változó, de az összeg általában alacsony. Az új tulajdonú ingatlanra 10 évig nem kell adót fizetni.)
 - örökösödési adó, ajándékozási adó
 - egyházi adó
 - gépkocsiadó
 - iparűzési adó: alapja az elért jövedelem

 

Ingatlanadó

Az ingatlanadót évente kell fizetni a föld- illetve ingatlantulajdonosoknak a föld, illetve az ingatlan méretétől függően. Az adó mértéke területekként változó, de az összeg általában alacsony. Az új tulajdonú ingatlanokra 10 évig nem kell adót fizetni.

Örökösödési adó

Az örökösödési adót az öröklött tulajdon azon részére kell fizetni, amelyet az örökös örökölt. Az örökösödési adót az ajándékozási adó egészíti ki. Az örökösödési adó kikerülésének kizárása érdekében a tulajdon ajándékozásakor ugyanannyi adót kell fizetni, mint örökléskor.

Egyházi adó

Ezt az adófajtát akkor kell befizetni, ha az állampolgár kijelenti, hogy valamelyik egyházi közösséghez tartozik. Az egyházi adó mértéke tartománytól függ, de általában 8-9%. Ha az állampolgár regisztráltatja magát egy egyháznál, jövedelméből automatikusan levonják az egyházi adót. Ha valaki nem tartozik egy egyházhoz sem, nem kell adót fizetnie, de nem használhatja az egyházi épületeket, szolgáltatásokat.

Gépkocsiadó

A gépkocsiadót a gépkocsi motorjának kapacitása alapján kell befizetni.

 

Adóbevallás (Arbeitnehmerveranlagung)

A közösségi adózási szabályok szerint minden EU tagállam állampolgára, minden (akár több nem EU tagállambeli) jövedelme után abban a tagállamban köteles adót fizetni, amelyben lakik. A kettős adózásról szóló országok közötti egyezmények gondoskodnak arról, hogy az adóalany csak egy helyen fizessen adót.

 

 

Adókártya /Lohnsteuer Karte

Az adókártya kiállitásánál be kell mutatnunk a lakcimbejelentőnket (Anmeldebestätigung), esetenként a MUNKASZERZŐDÉSünket (Arbeitsvertrag) is. A kártyát az adott naptári évre állitják ki. Csak jövedelem bevallásra szolgál.

 

 

http://hello-stuttgart.blogspot.hu/


Az adóból levonható :


-  Arbeitnehmerpauschbetrag : munkával kapcsolatos kiadások .
Pl. munkaruha vásárlása, ezek tisztíttatása, ...stb.
A blokkokat gyűjtögetni kell egész évben ( nem kell bemutatni de ajánlott megőrizni ). Az adóból az 1000 euro-t meghaladó rész vonható le.
- Entfernungspauschale: amennyiben a munkába járáshoz autóra van szükség, úgy minden megtett kilométer után 30 cent vonható le az adóból. A legmagasabb levonható összeg 4500 euro / adóév.
- Werbungskosten : újabb állás megpályázásával kapcsolatban felmerült költségek.
( nyomtatás, postázás, intejúra való elutazás költsége...stb.)
- Freibträge : alkalmozottakra vonatkozik. Éves szinten 8004 euro adómentes jövedelemnek számít.
- Freibetrag fürs Kind : gyereket nevelőkre vonatkozik, éves szinten 4368 euro vonható le, valamint ide tartozik a gyerekneveléssel kapcsolatos Betreuungsfreibetrag, ami 2640 euro / év. ( Óvoda költsége, Tagesmutter,... ) Maximum 4000 euro / év számolható el. A kiadásokat szükség esetén tudni kell számlákkal igazolni.
Betreuungsfreibetrag abban az esetben ha csak az egyik szülő dolgozik, kizárólag a gyerek 3-6 éves kora között vehető igénybe és éves szinten az összes költség 2/3-a számolható el, ami nem lehet több mint 4000 euro / gyerek az adott évben.
- Vorsorge : betegség- és időskori ápolásra kötött biztosítások / megtakarítások után is adókedvezményt lehet igénybe venni.
- Altersvorsorge : időskorra történő megtakarítások után járó adókedvezmény. Maximum 20000 euro / év megtakarítás vehető figyelembe az adókedvezménynél ( ami akár 9500 euro adómegtakarítást is eredményezhet ).


- A háztartásban felmerült kiadások levonása :
Feltétel : a számlák végösszegét átutalással kell kifizetni.
          Ilyen költségek lehetnek pl. ( minden hivatalosan, természetesen )
          ha valki takarítani, vasalni, jár hozzád, kertészeti munkák ...stb költségei.
          Amennyiben saját tulajdonú házban / lakásban élsz : javítási munkák, renoválás, modernizálás...stb.
          költségei.
- szakszervezeti tagdíjak 
- képzési költségek : tréningek, kurzusok, esti iskola, ... stb. amennyiben ott a munkával kapcsolatos ismeretek elsajátítására kerül sor.
- Kontogebühren:  levonható :16 euro / év . Feltétel, hogy a munkabér erre a számlára érkezzen.