Munkaszerződés

A munkaszerződés megkötése írásban és szóban is történhet.

A szerződésnek tartalmaznia kell:

  • a munkavállaló és a munkáltató nevét, címét
  • a munkaviszony kezdetének időpontját
  • amennyiben a munkaviszony határozott időre szól, lejártának időpontját
  • amennyiben ez van, a próbaidő hosszát
  • a munkavégzés helyét
  • a végzendő tevékenység jellegét
  • a fizetés mértékét
  • a munkaidő hosszát
  • az éves szabadságot
  • a felmondási idő hosszát.

Munkaügyi problémával a helyileg illetékes Munkaügyi Központhoz (Bundesagentur für Arbeit /www.arbeitsagentur.de/) lehet fordulni.